مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه ای دنج در دل طبیعت

خانه ای دنج در دل طبیعت
طبيعت در همه جا وجود دارد و تأثيرگذار است. انسان مدام از طبيعت تقليد مي كند؛ ساختن خشت را از درختان فرا گرفته ، از گل هاي وحشي براي خلق سر ستون ها الهام گرفته اند و امواج دريا نقش مايه را براي خلق جزييات گچ بري و تزِيينات به آنها بخشيده است.
مقاله های بیشتر از معماری

بسياري از احساساتي كه طبيعت بوجود مي آورد مثل تغيير ساعات و گذشت زمان، كه با تغيير رنگ كوه ها و آسمان ، عبور نور از لابه لاي ابرها ، و با سر بر آوردن ماه و غروب خورشيد مشخص مي شود، نا محسوس هستند ؛ كه حضور خود را از طريق مشاهده يا تأثير عناصر محسوس طبيعت ( مثل كوه ها، دريا،درها،حيوانات و موجودات) بر ما مشهود مي سازند. طبيعت به هر دو قلمروي(محسوس ونامحسوس) تعلّق دارد..

طبيعت با همه چيز در تماس است، روح زندگي را در آن ها مي دمد و شرايط لازم وجود و رويش موجودات را فراهم مي كند. طبيعت دليل هرگونه «تغييرپذيري»است،و همچنين قابليت آموزش مفاهيم بصري،فضايي و ساختمان را داراست.

 

در ادامه تصاویری را ارائه می دهیم برای معرفی خانه ی ویلایی دنجی که با طبیعتی فوق العاده احاطه شده است.

 

 

 

 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 1 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 2 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 3 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 4 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 5 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 6 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 7 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 8 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 9 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 10 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 11 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 12 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
 • خانه ای دنج در دل طبیعت
  تصویر شماره 13 :: خانه ای دنج در دل طبیعت
تبلیغ با میترا رنک