مجله تخصصی معماری حامی نو

هتلی با الهام از بازی تتریس

هتلی با الهام از بازی تتریس
طرحی از گروه MVRDV که هتلی است رنگارنگ با الهام از بازی تتریس
مقاله های بیشتر از معماری

این هتل رنگارنگ در هلند واقع شده و طراحی آن توسط گروه معماری MVRDV  با الهام از بازی تتریس انجام شده است.

 • هتلی با الهام از بازی تتریس
  تصویر شماره 1 :: هتلی با الهام از بازی تتریس
 • هتلی با الهام از بازی تتریس
  تصویر شماره 2 :: هتلی با الهام از بازی تتریس
 • هتلی با الهام از بازی تتریس
  تصویر شماره 3 :: هتلی با الهام از بازی تتریس
 • هتلی با الهام از بازی تتریس
  تصویر شماره 4 :: هتلی با الهام از بازی تتریس
تبلیغ با میترا رنک