مجله تخصصی معماری حامی نو

نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز

نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز
مقاله حاضر به بررسی نقش شهر سازی مدرن در بروز تخلفات ترافیکی عابرین پیاده بافت قدیم شهر تبریز می پردازد .
مقاله های بیشتر از شهرسازی

روش این مطالعه  علاوه بر مطالعات کتابخانه ای در بر گیرنده مشاهدات محلی تطبیق نقشه موجود بافت و تحلیل های عقلانی می باشد . بررسی ها حاکی از آن است که در این بافت  تخلفات عابرین پیاده به گسستگی بافت فیزیکی تراکم فعالیت های شهری ناشی از موقعیت مرکزی تحدید قلمرو فضایی و مکانی واحد های زیستی  پیوستگی ضعیف شبکه های پیاده و نظایر آن بستگی دارد . از آنجا که بروز تخلفات پیش از آنکه ناشی از فرهنگ تخلف باشد عمدتا به طراحی غیر اصولی بافت و عدم انطباق شبکه های قدیم شهر برمی گردد . بنابراین وجود آنها نه تنها امری طبیعی بلکه غیر قابل اجتناب نیز می باشد . بر اساس نتایج این بررسی  لازمه اصلاح یا کاهش فرهنگ تخلف در وهله اول انجام اصلاحات طراحی و در مراتب بعدی آموزش و فرهنگ سازی می باشد .

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز" نوشته ی رحمت محمد زاده، دکتر فیروز جمالی و دکتر محمدرضا پور محمدی؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک