مجله تخصصی معماری حامی نو

باغ های رنسانس اولیه

باغ های رنسانس اولیه
رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺪﻳﺪ فرهنگی از ﻗﺮن 14 ﺗﺎ میانه های ﻗﺮن 17 در اروپا بود.
مقاله های بیشتر از منظر

رنسانس اولیه به ویژه در ایتالیا، پلی بین دوره هنر قرون وسطی و رنسانس پیشرفته طی قرن 15 میلادی و به معنای تولد دوباره و استفاده مجدد از جذابیت هابی هنر کلاسیک و ایده های یونان و روم قدیم بود. باغ های رنسانس اولیه، باغ های قرون وسطی را توسعه دادند.

 

 

برای دانلود فایل کاملpdf مقاله ی "باغ های رنسانس اولیه" به ترجمه ی نینا الماسی فر؛ اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک